Σελίδες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ξεκινήσαμε ...!!!

 Ξεκίνησε η καινούργια σχολική χρονιά με πολλή χαρά, λαχτάρα να βρεθούμε και όρεξη για νέες γνωριμίες, εμπειρίες, γνώσεις και όμορφες στιγμές!!!

Παίζουμε για να γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε και πήραμε και δωράκι καλωσορίσματος


Διαβάζουμε βιβλία

Η πρώτη μας ζωγραφιά
Από αύριο, απλώνουμε μπουγάδα ... (να τιμήσω και το νησί μου!)
Μείνετε συντονισμένοι!
Καλή σχολική χρονιά!!!


Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19

 


Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.

 Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. 

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ. 

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες σε όλα τα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των νηπιαγωγείων. Για τα νήπια-προνήπια επισημαίνεται η χρήση μάσκας τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στα διαλείμματα να γίνεται με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωσή τους με τη χρήση της και με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε αυτές.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ μαθητών/τριών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο. Εφαρμόζονται πρακτικά μέτρα για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Εξ΄αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με πλήρη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, άλλες μορφές λειτουργίας (π.χ. εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία) μπορεί να απαιτηθούν εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν είτε στο σύνολο της χώρας είτε σε επιμέρους πιο 6 επιβαρυμένες περιοχές. Δυνατότητα για πραγματοποίηση οργανωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης θα υπάρχει στην περίπτωση παιδιών που δεν θα είναι δυνατή η προσέλευσή τους στο σχολείο λόγω σοβαρού νοσήματος αυστηρά σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, καθώς και εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμήματος.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση γονέων

 Αγαπητοί γονείς, σας παραθέτουμε μερικές γενικές οδηγίες και επισημάνσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Η προσέλευση θα γίνεται μέχρι την πόρτα της τάξης καθώς και η αποχώρηση από την εξωτερική πόρτα, ειδικά τις πρώτες μέρες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με αστυνομική ταυτότητα. Θα συμπληρώσετε  σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.
Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων)( παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ 109Α).
Αιτήματα γονέων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης , πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.
Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) άρθρο 13 παράγραφος 1)
Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Οι γονείς οφείλουν να τηρούν και να σέβονται το ωράριο του Νηπιαγωγείου. Να μην αργούν να τα φέρουν το πρωί και να είναι δέκα λεπτά πριν το τέλος στο σχολείο για να τα παραλάβουν. Καλό είναι επίσης να αποφεύγεται η χωρίς λόγο απουσία των νηπίων. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου έχει μια συγκεκριμένη ροή και δεν πρέπει να διακόπτεται.

ΩΡΑΡΙΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΣΤΗΡΑ: ΑΠΟ 8:15 ΕΩΣ 8:30

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ή ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13:00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ: 7:45-8:00

ΕΝΑΡΞΗ: 13:00
ΛΗΞΗ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 16:00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
Στις δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, φυσικά και τεχνικά. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση για την ασφάλεια των παιδιών τους να ενημερώνουν από την αρχή της χρονιάς τη Νηπιαγωγό για τυχόν ευαισθησίες, αλλεργικές αντιδράσεις και δυσανεξίες των παιδιών τους. Η Νηπιαγωγός έχει την υποχρέωση να ελέγχει το ιατρικό ιστορικό των παιδιών, να ενημερώνει τους γονείς και να είναι σίγουρη ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι δερματολογικά ελεγμένα και μη τοξικά. Τα νήπια να μην έρχονται στο σχολείο όταν είναι άρρωστα με πυρετό, έχουν ιώσεις ή μεταδοτικές ασθένειες. Η Νηπιαγωγός να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα υγείας του νηπίου.
Να γίνεται πολύ συχνά έλεγχος στο κεφαλάκι των νηπίων για ψείρες, ιδιαίτερα αν το παιδί ξύνει συνεχώς το κεφάλι του. Αν βρεθούν ψείρες να ενημερώνεται αμέσως η νηπιαγωγός και να εφαρμόζεται φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί να επιστρέφει στο σχολείο μόνο όταν απαλλαγεί από τα παράσιτα για να μην μολύνει και τους συμμαθητές του.
Προτείνεται επίσης τα νήπια να φορούν αθλητικά παπούτσια χωρίς κορδόνια για αποφυγή ατυχημάτων στο σχολικό χώρο.
Χρήσιμο είναι να υπάρχει μια αλλαξιά με ρούχα μέσα σε μια σακούλα στην τσάντα τους καθημερινά για κάθε ενδεχόμενο.
Αν θέλετε να προσφέρετε κέρασμα σε γιορτές και γενέθλια, αυτά πρέπει να είναι τυποποιημένα, συσκευασμένα χωριστά.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.
Τα νήπια να έχουν πάντα στην τσαντούλα τους το παγουρίνο τους ή μπουκαλάκι, μια μικρή πετσετούλα,  το κουτάλι τους, πάνω στα οποία να υπάρχει γραμμένο το όνομά τους. (Προσοχή όχι πηρούνια, μαχαίρια, πλαστικά ή παιδικά).
Τα παιδιά πρέπει να αυτοεξυπηρετούνται. Σε περίπτωση ανάγκης θα επικοινωνούμε με τους γονείς. Το μεσημεριανό φαγητό να μπαίνει μέσα σε μεταλλικό μπολ με μεταλλικό καπάκι (όχι πλαστικό) για κανονικό φούρνο κουζίνας και αναγράφεται το όνομα του παιδιού και στο μπολ και στο καπάκι.
Οι γονείς που έχουν γράψει τα παιδιά τους στο προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δεν μπορούν να τα παίρνουν νωρίτερα από τις 16:00. Σε περίπτωση ανάγκης θα ειδοποιούνται οι Νηπιαγωγοί και θα υπογράφεται από τους γονείς σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Είναι πολύ σημαντικό για την πρόοδο του παιδιού να υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τη νηπιαγωγό. Οι γονείς δεν πρέπει να διστάζουν να συζητάνε με τη νηπιαγωγό για οποιαδήποτε αλλαγή που βλέπουν στη συμπεριφορά του παιδιού τους, αλλά και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από κοινού, έτσι ώστε να κατανοήσουν και οι γονείς και η νηπιαγωγός καλύτερα τα παιδιά.
Στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας γονέων και νηπιαγωγού θα γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όποτε κρίνεται απαραίτητο ενημερώσεις με θέματα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών.
Γονείς και νηπιαγωγοί έχουμε κοινό στόχο την πρόοδο και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, γι’ αυτό και πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον για το καλό των παιδιών.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Για ανακοινώσεις και πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τα μπλογκς του σχολείου
http://15nipgal.blogspot.com/
https://blogs.sch.gr/15nipgalats/
και στη σελίδα στο facebook        https://www.facebook.com/15nipgalatsi
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά : 2102138132 / 2110120339
είτε στο μέιλ του σχολείου : mail@15nip-galats.att.sch.gr

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021

Κάτι υπόλοιπα ... αλλά σημαντικά ...!!!

 Κάλλιο αργά, παρά ποτέ ... η τελευταία μας ανάρτηση για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και λίγο πριν ξεκινήσει η επόμενη!

Ολοκληρώσαμε τους αριθμούς και παίξαμε μέμορι
Ολοκληρώθηκε, επίσης, το πολιτιστικό μας πρόγραμμα με τα ταξίδια του Οδυσσέα.
Συμμετείχαμε σε βιωματικό πρόγραμμα για το σιτάρι, το αλεύρι και το ψωμί.


Επισκεφτήκαμε την έκθεση μαθητών στο συστεγαζόμενο δημοτικό με παλιά αντικείμενα
Μάθαμε και είπαμε ποιήματα, ζωγραφίσαμε και παρακολουθήσαμε παράσταση με τους μύθους του Αισώπου. Συμπληρώσαμε σταυρόλεξο και παίξαμε με τα παιχνίδια μας.
Αποχαιρετίσαμε τη βαλίτσα με τα βιβλία σε ρόδες.
Φτιάξαμε καρτούλα για τη γιορτή του πατέρα και καλοκαιρινές κατασκευές.


Παίξαμε με το αγαπημένο μας beebot αλλά και με το καινούργιο μας απόκτημα, το ποντικάκι.
Αποχαιρετίσαμε τα παιδάκια μας μετά από μια αρκετά δύσκολη χρονιά και κρατήσαμε τις όμορφες στιγμές και τα αναμνηστικά τους.

Σας περιμένουμε, παλιούς και καινούργιους, σε λίγες μέρες, ελπίζοντας αυτή τη χρονιά να είμαστε δια ζώσης και καλύτερα από πέρυσι! Καλό αποκαλόκαιρο!!!

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

Let's play ... at school

 Γυρίζοντας στο σχολείο μας, συνεχίσαμε δια ζώσης το πρόγραμμά μας. Παίξαμε τα παιχνίδια των γονιών μας, όπως μας τα είχαν περιγράψει εξ αποστάσεως.

Τα παιχνίδια των γονέων  όλων των σχολείωνΕπίσης παίξαμε το κοινό παιχνίδι, το οποίο είχαμε δημιουργήσει τον Απρίλιο μέσω της τηλεκπαίδευσης με τις κάρτες των παραμυθιών και τις εντολές.

Επικοινωνήσαμε με άλλα σχολεία και παίξαμε μαζί παιχνίδια, τραγουδήσαμε και χορέψαμε


Στις 31 Μαΐου δημιουργήθηκε κοινή εκδήλωση για όλους τους συνεργάτες και ήταν μέρα αφιερωμένη στα παιχνίδια της αυλής των σχολείων

Τα παιδιά αλλά κι εμείς το χαρήκαμε πολύ!!! Μετά τα παιχνίδια ζωγράφισαν ό,τι ήθελαν.

Οδεύουμε, βέβαια προς το τέλος του προγράμματος και γίνονται οι αξιολογήσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Έγινε η αξιολόγηση από τα παιδιά μας
Αυτό το δίπλωμα, λοιπόν, μας αξίζει και με το παραπάνω!!!
Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα
 Let's play every day!!!

Συνολικά, μπορείτε να δείτε όλη μας την πορεία μας στο πρόγραμμα στην αντίστοιχη ετικέτα